Öka elevens rättsäkerhet

Elever ska kunna ”överklaga betyg” finns nu med i flera tidningsrubriker och orsaken är ett förslag Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg som precis gjorts färdigt av utredaren Leif Davidsson. Gertie Hammarberg Tersmeden visar i inlägget Elevers rättsäkerhet en hjärtefråga väldigt tydligt vilken ambivalens vi lärare känner. Vi känner starkt för elevers rättsäkerhet men oroas också av att utredningens förslag kan få mycket oönskade effekter. Den här ambivalensen symboliseras också av att de två lärarfackliga organisationerna ställer sig så olika till förslaget. Jag hänvisar i första hand till Lärarförbundets pressmeddelande Förslag om omprövning av betyg missar målet för engagemanget i elevens rättsäkerhet hos LR är så lättförståeligt medan motsatsens behöver förklaras djupare.

För att tydliggöra hur svårt ställningstagandet är återberättar jag en liten historia om en tidigare klasskamrat som tyckte det här var ett fantastiskt förslag. När någon påpekade att han skulle behövt övertyga vår rektor vid sin klagan och att rektorn och han inte var på så god fot så framstod förslaget som att det behövde modifieras.

Det finns dock en framgångsväg för att förbättra elevens rättsäkerhet och det handlar om en liten förändring av fokus på omprövningen. Ifall man fokuserar på elevens möjlighet att få omprövat sitt betyg istället för kring om betyget var korrekt eller inte öppnar sig en möjlighet. Elever ska ha rättighet att för en oberoende person få visa att de tydligt uppfyller de krav som krävs för ett högre betyg.

Det här öppnar upp för ett samarbete där undervisande lärare för den oberoende bedömaren förklarar vilka kriterier och moment som h*n bedömer sig inte ha kunnat observera. Den oberoende bedömaren kan då utforma ganska avgränsade tester då kriterierna ska vara tydligt uppfyllda för att ändring av betyget ska ske. På ett oerhört mycket billigare sett, med betydligt mindre dokumentation etc. kan vi ge eleverna mycket större rättsäkerhet än en bedömning av rektor kan ge.

En invändning är då att vi på det här sättet inte får fram de lärare som missköter betygssättning men det går fortfarande att göra på ett lika bra sätt. En enskild betygssättning säger nästan inget om lärarens prestation medan däremot många önskemål om omprövning borde vara en stark signal om att läraren måste tänka annorlunda. Efter flera samarbeten med oberoende bedömare bör denna lärare då dessutom ha ett bra underlag för vad som är fel i betygssättningsmetoderna.

Vid statistisk utvärdering är det viktigt att i förväg bestämma vad man vill utvärdera och att sen avgränsa det man vill mäta så tydligt som möjligt. Samma princip om att utvärdera var sak för sig borde vi använda rent generellt. Vi får absolut inte glömma att utredningens viktigaste slutsats är att redan från början ”stärka rättvisan och likvärdigheten i betygssättningen i skolan”.  Skollagen har redan en hel del som syftar åt det hållet och det kan nog vidtas ytterligare åtgärder för utvärdera all betygssättning. I Lära av Finland så tar man exempelvis upp att de praktiserar ett separat system för utvärdering av skolor och deras sätt att lyckas. Jag tror att vi rent generellt sett har mycket att vinna på att hålla isär olika saker vi vill utvärdera  och fokusera på bara det vi vill uppnå.

Nu tycker jag att vi börjar med att fokusera på att öka elevens rättsäkerhet.

Om janlenander

59-årig gymnasielärare i matematik, fysik och teknik med bakgrund som civilingenjör och arbete på Patentverket, Ericsson och Choicebridge. Två gulliga döttrar och en härlig hustru.
Detta inlägg publicerades i kvalitet, regler, samhälle, skolutveckling. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Öka elevens rättsäkerhet

 1. frekar06 skriver:

  Jag ställer mig som blivande lärare positiv till att elever ska kunna överklaga betyg. Det är min övertygelse att allt myndighetsutövande ska kunna överklagas, så även betygen. Att låta elever överklaga sina betyg skulle öka deras rättssäkerhet markant. Det vore en välkommen ökning av elevernas rättssäkerhet som jag ser det.

  Vi måste som jag ser det välkomna all form av kritisk granskning av den svenska skolan. Om jag som lärare gör något som inte håller för en närmare prövning så kan allvarligt fundera på om jag verkligen sköter mitt jobb på ett bra sätt. Om man följer de styrdokument som finns och är påläst på ämnesplanen för respektive kurs samt för ett ständigt samtal med eleverna om betyg så har man inga problem att försvara det satta betyget sedan.

  Däremot vänder jag mig mycket kraftigt mot två saker som dök upp igår. Det första är att rektor ska vara den som omprövar betyg. Det är helt oacceptabelt och det skulle snarare hota elevernas rättssäkerhet än att faktiskt höja den. Det måste vara en oberoende nämnd som omprövar betyg. För det är lika oacceptabelt att det är lärare på den egna skolan som omprövar betyg.

  Det andra jag vänder mig emot är den bild som vissa lärare gav uttryck för igår kring att en överklagande möjlighet av betyg skulle innebära att man nedvärderade läraryrket. På vilket sätt är det att nedvärdera lärarkåren att stärka elevernas rättssäkerhet i skolan? Att inta ett sådant perspektiv är som jag ser det samma sak som att inte ta ansvar som lärare för hur den svenska skolan fungerar och hur eleverna blir behandlade i skolan. Jag välkomnar all kritisk granskning av skolans verksamhet och att elevernas rättigheter stärks.

  Frekar06 (Lärarstudent)

  • Jan Lenander skriver:

   Jag håller med om att det vore eftersträvansvärt att låta elever få överklaga betyg och att det genomfört på ett riktigt sätt skulle stärka lärarkåren. Lärare ska dock beakta alla sätt som eleven kan visa att de uppnått kunskapskraven på. Detta innebär att även om lärare kan dokumentera grundläggande kriteriekontroller på ett likformigt sätt så blir det oerhört svårt för en utomstående att analysera mer än denna grund. En vanlig metod för att kolla kriterier handlar om många muntliga frågor utspridda över en en längre tidsperiod som alla har bäring på samma betygskriterium. Det här är oerhört svårt att dokumentera väl för en utomstående betraktare. Det är därför tydligt att ett dåligt genomfört förslag om omprövning kan minska elevers rättsäkerhet och framför allt drabba elever som har svårigheter med prestera just på skriftliga prov.

   Just för att jag också välkomnar kritisk granskning av skolan vill jag att den ska genomföras så professionellt som möjligt och då ska utvärdering av lärares betygssättning inte genomföras ensidigt utan problem med för låga och för höga betyg sa addresseras samtidigt.

   Jag hävdar att den modifiering av förslaget som jag föreslår förbättrar fokuset på elevens möjligheter att få ett mer rättvist betyg och därmed är en mycket starkare väg mot ökad rättsäkerhet. Jag är också för överklagande av betyg men genomfört på rationellaste och bästa sätt.

 2. Lisa skriver:

  Det låter som ett bra förslag från dig. Jag läser Johan Kants blogg Fel fråga om skolan och känner att det kan vara viktigt för oss att göra det bättre för eleverna på det här sättet.

  • janlenander skriver:

   Johan Kant har många poänger kring varför överklagande av betyg skulle kunna vara väldigt bra. Utan att veta säkert känns det dock som många skulle driva en överklagande process mot att kräva mycket extra dokumentation och mycket mer fokus på skriftlig, väl avgränsad kunskap. Det här tror jag skulle kunna bli mycket olyckligt för skolan.

 3. Bombadill skriver:

  Vet inte om vi ska oroa oss så där väldigt mycket över dokumentationsbördan. Chansen att lyckas med sitt överklagande ökar ju inte för eleven om det är lite som är dokumenterat. Det är ju en positiv värdering av betygskriterier inte en negativ. Rektor som ska sitta och bedöma en massa överklaganden lär ju heller inte bli överförtjust över att få stora mängder av dokumentation och tacka för den extra arbetsbelastningen.

  Apropå inget. Den som läser Metro ska kanske fundera på att sluta med det. Stefan Wahlberg är helt sanslöst dum i sin kolumn kring överklagande av betyg och säger saker som att ”det är tomt mellan öronen” hos lärare som inte blir övertygade av en elevs argument för högre betyg.

 4. janlenander skriver:

  Inlägget Att pröva för betyg är bättre än att att överklaga den i DN känns som att jag i stort sett helt och hållet kan hålla med i. Jag tycker rent allmänt att författaren av artikeln Per Måhl har mycket att bidra med när det gäller allt som har att göra med mål, betyg och bedömningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s